Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Proje Deneyimi

107G220

KAMAG PROJESİ

Araştırmacı

21. yüzyılın insan kaynaklarının yetiştirilmesine yönelik olarak işgücü piyasası bilgilerinin toplanması ve geleceğe yönelik olarak tahminlerin ve etkin bir işgücü piyasası analiz ve izleme sisteminin oluşturulması

BAP Projesi

Yönetici

Bilgi ve İletişim Teknolojisi dersinin .SCORM standartlarına uygun öğrenme nesnelerinin hazırlanması, bu nesnelerin öğrenme yönetim sistemi ile destekleyerek web temelli öğrenme ortamlarında ve mobil öğrenme ortamlarında kullanımının sağlanması

Gençlik Projesi

Doğanın Cenneti:Seben, Gençliği İle Bütünleşiyor