Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

DERSLER

            Doktora    

 • Öğrenme Nesneleri ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar
 • 21. Yüzyıl Bilgi Teknolojilerinin Elektronik İçerik Üzerindeki Etkileri  
 • Akademik Araştırmalarda Teknoloji Kullanımı
 • 21. Yüzyıl Becerileri ve Öğretimi

            Yüksek Lisans

 • Akademik Araştırmalarda Teknoloji Kullanımı
 • Internet Tabanlı Öğretim Sistemleri Tasarım ve Uygulamaları
 • Bilgi Yönetim Semineri
 • Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları 

            Lisans

 • Sosyal Bilimlerde Ölçme ve Değerlendirme
 • Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme
 • Problem Çözme Ve Algoritma
 • Programlamaya Giriş [Vb.Net]
 • Programlama Dilleri -I [Vb.Net]
 • Programlama Dilleri -II [Vb İle Asp.Net]
 • Sistem Analizi Ve Tasarımı
 • Web Tabanlı Proje Geliştirme
 • Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı
 • İşletmelerde Bilgisayar Kullanımı
 • İşletim Sistemleri 
 • Yazılım Proje Geliştirme